ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШКОЛЕ – 2022-2023. ГОДИНЕ

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА
ОШ ,,МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД“ У БАРОШЕВЦУ

РАЗВОЈНИ ПЛАН ОШ ,,МИЛОРАД ЛАБУДОВИЋ ЛАБУД“ У БАРОШЕВЦУ
ЗА ПЕРИОД ОД 2020-2025. ГОДИНЕ