Запослени

Директор школе:

Илић Љиљана

Секретар:

Радојичић Зорица

Педагог:

Драгићевић Гордана

Шеф рачуноводства:

Филиповић Лидија

Библиотекар:

Николић Љуба

Наставно особље:

Наставник (професор) разредне наставе:

Симеуновић Милица

Ненадовић Јасмина

Давидовић Славка

Јевтић Мирјана

Божић Зорица

Кузмановић Радмила

Ненадовић Ђорђе

Наставник српског језика и књижевности:

Марковић Снежана

Наставник математике:

Поповић Анђелија

Наставник географије:

Милић Тијосав

Јанковић Весна

Наставник историје:

Белошевић Љиљана

Наставник хемије:

Јеремић Ивана

Наставник биологије:

Драговић Радојка

Наставник физике:

Поповић Анђелија

Наставник енглеског језика:

Дерета Јелена

Романовић Мирка

Иванковић Марија

Наставник немачког језика:

Вероучитељ:

Нагулић Илија

Обрадовић Дејан

Наставник технике и технологије:

Бабовић Милован

Наставник ликовне културе:

Маринов Марко

Наставник музичке културе:

Илић Александра

Наставник информатике и рачунарства:

Бабовић Милован

Наставник физичког и здравственог васпитања:

Павловић Бранислав

Ненаставно особље:

Радојичић Милош

Рајковић Радојка

Рајковић Татјана

Камиџорац Славица

Миљанић Драгана

Јовичић Рамиза

Станковић Весна

Пауновић Љиљана

Leave a Reply

Your email address will not be published.