Историјат школе

Основна школа ,,Милорад Лабудовић Лабуд“ носи име народног хероја. Милорад Лабудовић Лабуд је рођен 21. новембра 1911. године у селу Шекулару код Берана. Гимназију је похађао у Пећи и Призрену и завршио је са одличним успехом. Филозофски факултет,историјска група, завршио је на Београдском универзитету. После завршетка факултета, 1936. запослио се у Министарству просвете као дневничар. Фебруара 1941. године је избачен из службе због револуционарног деловања и боравка у затвору. Када је почео Априлски рат 1941. године, пријавио се у најближу артиљеријску јединицу и покушао да пружи отпор Немцима на лазаревачком путу. Био је заробљен и одведен у крагујевачки логор, одакле је убрзо успео да побегне. Јула 1941. године ступио је у Први шумадијски одред. Испрва борац и водник, Лабудовић је убрзо постао командир чете, а већ крајем септембра командант Трећег батаљона. Под Лабудовим руководством батаљон је водио жестоке борбе. При обнављању Првог шумадијског одреда ,,Милан Благојевић“, крајем априла 1942. године,постао је његов командант. Милорад Лабудовић је изгубио живот у борби с непријатељем, 25/26. фебруара 1943. године у Барошевцу код Лазаревца.

Прва школа у Барошевцу почела је са радом 1845. године и то као прва у срезу (мада се претпоставља да је у селу службовао учитељ још тридесетих година деветнаестог века).
Поред барошевачких,похађали су је и ученици околних села(Зеоке,Бистрица,Мали Црљени
и Трбушница). Школа је имала три разреда у којима је радио само један учитељ. Била је интернатског типа. Ученици су у школи ноћивали (чак и они из Барошевца), а кући су одлазили само за време празника и распуста. Услед повећања броја ученика указала се потреба за изградњом нове,веће школске зграде. На иницијативу барошевачког свештеника Глигорија Герасимовића она је направљена 1884. године,а тада је први пут отворен и четврти разред. Од 1886. године уместо једног,почела су радити два учитеља. Школска зграда је поред две учионице имала и стан за учитеља. Ову школу више нису похађали ученици из Трбушнице,пошто је и тамо почела са радом ова установа. Године 1950. извршена је адаптација ове школске зграде,пошто је почела радити као осмогодишња школа (то је у ствари садашња барошевачка стара школа). 1960. године повећан је школски простор доградњом три учионице уз већ постојећи барошевачки Дом(ту грађевину данас називамо нова школа). Почетком деведесетих година двадесетог века почело се са изградњом најновије школске зграде. Уз њу се гради и спортска хала.