Контакт


Ивандањска 56А
11565 Барошевац

тел. 011/8158-087
факс 011/8158-725
Директор: 011/8158-725
Педагог: 011/8158-725
Секретар: 011/8158-087